Na naszej stronie używamy plików cookies. Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na przechowywanie ich na Twoim urządzeniu. Nie będziemy ustawiać opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane, odwiedź tę stronę

Odmów


RODO

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie Agencja Turystyczna KOMPAS Jerzy Łobożewicz, 87-100 Toruń, NIP: 8790085353 dalej zwana jako: „A.T.KOMPAS”.

A.T.KOMPAS będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

  1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez A.T.KOMPAS obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów A.T.KOMPAS – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, A.T.KOMPAS będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

  1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że A.T.KOMPAS nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.
  2. w celu przygotowania wstępnej oferty handlowej, założenia profilu/konta na stronach należących do A.T.KOMPAS oraz aktywacji usług.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f w przypadku współpracy w celu realizacji umowy lub zamówienia są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym zakończył się okres współpracy i zobowiązania wobec A.T.KOMPAS zostały spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż A.T.KOMPAS podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz A.T.KOMPAS np. współpracującym portalom rezerwacyjnym, dostawcom usług IT, audytorom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących A.T.KOMPAS i w stosunku do niego.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez A.T.KOMPAS opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez A.T.KOMPAS.

Państwa dane zgromadzone przez A.T.KOMPAS mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów A.T.KOMPAS oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

W przypadku udostępnienia przez Państwa dla A.T.KOMPAS danych osobowych Państwa klientów, zleceniodawców, pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

  1. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla A.T.KOMPAS,
  2. o tym, że A.T.KOMPAS jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
  3. o tym, że są Państwo źródłem, od którego A.T.KOMPAS pozyskała ich dane.

A.T.KOMPAS ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

A.T.KOMPAS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mamy 34 lata!

Platforma Amadeus
Amadeus logo

Visa Mastercard Mtransfer Santander Inteligo American_express Dinners_club Pci_dss

Lot Lufthansa Swiss Air_france_klm Turkish Finnair Cathay_pacific British_airways Aeroflot Austrian_airlines Sas Fly_emirates Thai Czech Air_berlin Qatar_airways China_airlines Japan_airlines Aegean_airlines Hainan

Ryanair Wizzair Germanwings Norwegian Easyjet

Sindbad

PFR